RemotePoll

RemotePoll je určený pre dištančné vzdelávanie a riešenie rozširuje funkčnosť TurningPoint a umožňuje moderátorovi viesť hlasovanie pomocou hlasovacích zariadení (softvérových alebo hardvérových) vo viacerých vzdialených miestach a okamžite zobraziť výsledky.RemotePoll poskytuje okamžitú spätnú väzbu pre moderátora a pomáha udržiavať vzdialené publikum vtiahnuté do deja.

Viac spôsobov, ako poskytnúť spätnú väzbu z akejkoľvek lokality s mobilnými zariadeniami

Eliminuje cestové náklady, umožňuje elektronické hlasovanie alebo dotazovanie bez ohľadu, kde sa práve nachádzate

Jednoduchá integrácia s existujúcou infraštruktúrou alebo AV systémami bez dodatočných nákladov

Kľúčové vlastnosti

 • Kompatibilný s TurningPoint – výsledky sú ihneď transformované do TurningPoint

 • Možnosť zhromaždiť výsledky zo všetkých miest pre kompletnú analýzu

 • Použitie vreckových hlasovacích zariadení ResponseCard RF LCD, RF, NXT, QT

 • Spojenie vzdialených miest pomocou internetového pripojenia

 • Komunikácia cez programResponseWare

 • Hlasovanie aj pomocou vlastných inteligentných mobilných zariadení

Minimálne požiadavky

  Pre PC
 • Microsoft® Windows 32-bitový alebo 64-bitový XP, Vista alebo 7
 • Intel or AMD 600 MHz procesor (1 GHz alebo vyšší)
 • 256 MB RAM
 • 10 MB miesto na harddisku
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • 1024x768 rozlíšenie, 32-bit alebo vyššia
 • Štandard USB 1.1/2.0 port
 • Eternet alebo 802.11 kompatibilná wi-fi sieťová karta
 • Internetové pripojenie
 • Založený ResponseWare účet (voliteľné)
 • Vytvorené ResponseWare stretnutie ID (voliteľné)
  Hlasovacie zariadenia
 • ResponseCard RF, RF LCD, QT
 • ResponseCard NXT - Verzia 1.3 alebo vyššia